Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 8 days 23 hours
Memòria lliure del sistema 6150/8092 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 8 days 23 hours.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
26/04/2019 02:21 UTC
Cumulus realtime NO actualitzat 13022:43:13 > 0:00:15
30/10/2017 11:38 UTC
Cumulus FTP NO actualitzat 13022:42:58 > 0:05:15
30/10/2017 11:38 UTC
Cumulus weather data NO actualitzat 13022:43:22 > 0:05:15
30/10/2017 11:38 UTC
Cumulus NOAA report NO actualitzat 13034:21:24 > 24:10:00
29/10/2017 23:59 UTC