Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 8 days 23 hours
Memòria lliure del sistema 6150/8092 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 8 days 23 hours.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
21/04/2018 22:51 UTC
Cumulus realtime NO actualitzat 4163:13:44 > 0:00:15
30/10/2017 11:38 UTC
Cumulus FTP NO actualitzat 4163:13:29 > 0:05:15
30/10/2017 11:38 UTC
Cumulus weather data NO actualitzat 4163:13:53 > 0:05:15
30/10/2017 11:38 UTC
Cumulus NOAA report NO actualitzat 4174:51:55 > 24:10:00
29/10/2017 23:59 UTC